Kontakt

autor
E-Mail: napísať tu
ICQ: 319540766
Práca v Nových Zámkoch
Návštevnosť
REKLAMA
Novozámocké fórum
Čo je dobré vedieť o žiadosti

Žiadosť o zamestnanie je prvý kontakt s potenciálnym zamestnávateľom, v ktorom reagujete na ním ponúknuté pracovné miesto.
-do záhlavia listu napíšte meno, priezvisko, adresu, telefón a prípadne e-mailovú adresu
-do prvého horného rohu listu napíšte názov a adresu zamestnávateľa, miesto a dátum

Samotný text žiadosti je delený na:
-prvú časť - napíšte, kde ste sa dozvedeli o pracovnej ponuke a názov pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate
-druhú časť - napíšte, prečo sa o danú pracovnú pozíciu uchádzate - v stručnosti uveďte svoje pracovné skúsenosti, prípadne vzdelanie
-tretiu časť - v závere napíšte zdvorilostnú vetu a Váš záujem o osobný pohovor
-nezabudnite na vlastnoručný podpisAko písať motivačný list

Motivačný list je obsahovo podobný žiadosti, ale je obšírnejší. Zamestnávateľovi opisujete, čo Vás motivovalo k tomu, že chcete pracovať na ním ponúkanom mieste a chcete ho presvedčiť, že ste to pravé Vy, koho má zamestnať. Štruktúra motivačného listu je zhodná so žiadosťou o zamestnanie.

Samotný text motivačného listu je delený na:
-prvú časť - kde ste sa dozvedeli o ponuke (inzerát v novinách, na internete...) a názov ponuky
-druhú časť - prečo Vás ponuka zaujala a prečo reagujete práve na túto pracovnú ponuku, vaše doterajšie pracovné skúsenosti s popisom činností, ktoré ste vykonávali, vaše znalosti a zručnosti
-tretiu časť - prednosti, ktoré môžete zamestnávateľovi ponúknuť: ak firmu alebo inštitúciu poznáte, môžete napísať, čo Vás z uvedených výhod zaujalo
-štvrtú časť - zdvorilostná fráza na konci listu a vyjadrenie záujmu o osobný pohovor
Tu si môžete stiahnúť príklady:

Životopis (*.doc)   |   Žiadosť o zamestnanie (*.doc)   |   Motivačný list (*.doc)
Informácie a vzory boli poskytnuté od Úradu práce v Nových Zámkoch

Ako napísať - životopis, žiadosť o zamestnanie, motivačný list

© 2009 Ľuboš Vereš (autor)  ·  Web: www.pracavnz.sk